CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Les presents Condicions Generals de Contractació, d'ara endavant CGC, s'estableixen per regular la relació comercial entre ROVIRA FUSTE, SL i l'usuari o client per la contractació realitzada a través del formulari que ROVIRA FUSTE, SL posa a la seva disposició a la seva web www.rovirafuste.com

La contractació a través del lloc web suposarà l'acceptació expressa d'aquestes condicions, com també de les condicions establertes en l'Avís Legal i Política de Privacitat. Aquestes condicions seran aplicades sense perjudici de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicables en cada cas.

Les present CGC, estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol. Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de Desembre de 1999, per la qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica, 3/2014 Llei de modificació del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de Gener d'Ordenació del comerç minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de l’Informació i de Comerç Electrònic.

ROVIRA FUSTE, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les CGC. Aquest modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. Tanmateix, ROVIRA FUSTE, SL es reserva la aplicació, en determinats casos, de unes condicions particulars de contractació, que regiran amb preferència a les CGC.

L'usuari podrà realitzar la comanda un cop registrat com a tal en la pàgina web. L’Usuari registrat, disposa d'una àrea personal en l'apartat "iniciar sessió", a la mateixa, pot accedir al link "veure o modificar les seves dades" i d'aquesta manera, identificar i rectificar possibles errors comesos en la introducció de dades.

Tota la documentació enviada al client estarà formalitzada en l'idioma Català o Castellà.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

ROVIRA FUSTE, SL, informa que el procediment de reserva i compra a través de les seves pàgines web ve detallat en l'apartat CONDICIONS DE COMPRA.
Per la contractació amb ROVIRA FUSTE, SL a través del seu website l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions expressades en l'Avís Legal, Política de Privacitat, Política de cookies, així com a les presents Condicions Generals de Contractació.
De la mateixa manera l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica d’obrar necessària per a l'accés al web per a realitzar compres per mitjà de la mateixa. En cas de ser menor la responsabilitat recaurà en mans dels seus progenitors o tutors legals.
ROVIRA FUSTE, SL rebutja explícitament sotmetre a altres condicions concernents a les compres dels clients i usuaris que no s'ajustin al que descriu el present document.

CONDICIONS DE COMPRA

1.- Oferta de productes i referència de preus.

En compliment de la normativa vigent i, en especial de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, ROVIRA FUSTE, SL ofereix a la seva pàgina web, informació sobre tots els productes en venda, les seves característiques i preus. El producte és ofert en perfectes condicions d'ús, tal com és ofert pel seu productor original. Poden existir lleugeres variacions en l’aspecte final del producte respecte de les fotografies mostrades, sense detriment de la integritat i prestacions del producte sol·licitat.

Així mateix, es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. Així, els productes oferts en cada moment pel website, es regiran per les condicions generals o particulars vigents en cada cas. A més té la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes referits.

Tots els preus que s'indiquen a través de la pàgina web inclouen l'IVA i els altres impostos que li poguessin correspondre i estan expressats en euros. No obstant això, aquests preus, no inclouen les despeses corresponents a l'enviament dels productes, que es detallen a part i han de ser acceptats per l’usuari o client.

2.- Qualitat.

Manel Rovira va fundar el primer establiment el 1956, actualment som la tercera generació de Joiers Gemmòlegs especialitzats en Diamants inscrits al Col·legi Oficial de Catalunya de Joiers i Gemmòlegs, col·legiat n º 00955 des de l'any 2002.

A ROVIRA FUSTE, tots els dissenys d'or estan realitzats en or de 18 quirats (750 mil·lèsimes), els dissenys de plata estan realitzats en Plata de Llei (925 mil·lèsimes). Tots els articles incorporen el segell de contrast que garanteix la puresa dels metalls i els seus aliatges. El segell de contrast és un signe de qualitat inequívoc; la seva finalitat és protegir els consumidors i constitueix un mecanisme segur de control de qualitat donat que confereix l'acreditació a cada peça del seu origen, contingut i puresa del metall.
Tots els productes oferís a la WEB incorporaren de forma addicional un precinte de qualitat, seguretat i satisfacció. El precintat de seguretat es realitza just en el moment de l'enviament amb la finalitat de garantir la qualitat i integritat i les característiques del producte de forma inequívoca.

3.- Garantia.

La garantia dels productes venuts per www.rovirafuste.com es presta en virtut a la normativa continguda en la legislació vigent. La mateixa queda subjecte als termes i condicions especificades pels proveïdors i s'aplica sota les condicions de normal ús determinats pels mateixos. ROVIRA FUSTE, S.L. no està obligat a indemnitzar l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte per danys directes o indirectes, per accidents soferts, danys als béns aliens al producte, pèrdua de beneficis o lucre cessant i danys per pèrdua del producte. La garantia dels productes de rellotgeria estan subjectes a les especificacions contingudes en el llibre de garantia del rellotge que cada marca que s'adjunta amb la peça adquirida. La cobertura de la garantia queda exonerada en els casos que un cop lliurats els productes al client presentin per fets externs o accidents algun deteriorament.

4.-. Comandes.

El preu ofert per a cada producte inclou l'IVA i es manté la comanda un màxim de 7 dies.

L'estoc de productes per article i referència queda indicat en la pàgina web. Si el producte no està disponible també queda reflectit en la mateixa. El client si ho desitja pot demanar informació sobre la data aproximada de reposició i sobre productes disponibles de característiques similars a la adreça online@rovirafuste.com.
Les comandes realitzades a través de la web, només seran vinculants després de la comprovació de l'acceptació del pagament per càrrec en targeta de crèdit o per confirmació d’assentament bancari en compte en el cas de transferència . L'import màxim acceptat per un mateix comprador en tot cas serà de 10.000,00. - €, independentment del nombre de peces. La comanda junt amb la factura serà enviada a l'adreça indicada pel client, en l'idioma expressat com a preferent.

ROVIRA FUSTE, S.L. es reserva el dret d'anul·lar la comanda i retornar l'import abonat per irregularitats detectades en el procés de compres o per raons de seguretat.

5.-Modalitats de compra i Lliurament de comandes..

Les presents condicions són aplicables a les modalitats de compra.

5.1.- Compra on-line i repartiment a domicili.

El temps aproximat per al lliurament de les comandes varia segons el lloc de destinació. El termini de lliurament a la Península i Balears és de 72 hores hàbils, (per a la resta de destinacions consultar), un cop rebuda la confirmació de pagament, mitjançant transportista. Tots els enviaments han de ser signats pel destinatari al lliurament del mateix i tots estan garantits, amb l’assegurança obligatòria establerta per llei. En tots els casos els lliuraments seran realitzats única i exclusivament en dies laborables (de dilluns a divendres) a l'adreça que indiqui el client.

5.2.- Compra on-line i recollida física a la nostra botiga.

L'horari de lliurament per a aquesta modalitat és de 10.00 a 13.00hrs. i de 17.00 a 20.00hrs.
Les comandes registrades després de les 17.00hrs estaran disponibles a partir de les 10.00hrs. del dia següent dia hàbil, prèvia confirmació del pagament que donarà inici al compromís de servei.

5.3.- Compra on-line i enviament a hotel zona Reus-Salou-La Pineda-Cambrils de la província de Tarragona.

Aquesta modalitat de compra s'acull al mateix horari descrit en la modalitat 5.2. s’efectuarà un contacte telefònic amb el client, per confirmar totes les dades i realitzar les comprovacions oportunes incloses la del pagament.

5.4.- Selecció online i compra a botiga.

Aquesta modalitat de compra s'acull al mateix horari descrit en la modalitat 5.2. Els dies festius s'assenyalen segons el calendari laboral de festes de la ciutat de Reus.
En general, si voleu especificar una data concreta de lliurament i precisar l'horari de la mateixa, poseu-vos en contacte a través de online@rovirafuste.com. Segons la disponibilitat, ROVIRA FUSTE realitza el màxim esforç per efectuar els lliuraments a través de l’operador logístic complint amb els terminis oferts en aquesta web. Malgrat això, no estarà obligat a respondre per errades en els lliuraments per causes alienes o fora del seu control, així com en el cas que el client es trobi absent del domicili pactat com lloc de lliurament.
A l'acte del lliurament de la mercaderia, el client haurà d'acreditar la seva identitat i signar l'albarà de lliurament, donant la seva conformitat a la mateixa. Per evitar qualsevol error és indispensable fer constar en el document de lliurament del transportista i posar en coneixement de ROVIRA FUSTE en un termini inferior a les 24 hores la incidència. També haurà de confirmar la integritat del precinte de la peça.

6.- Despeses d'enviament.

Les despeses d'enviament previstes són les següents:
Península – 8 euros (Gratis a partir de 150 euros)
Illes Baleares y Canàries – 18 euros (Gratis a partir de 150 euros)
Austria,Bélgica,Dinamarca,Francia,Italia,Luxemburgo,Países Bajos,Polonia,República Checa,Reino Unido,Suiza – 22 euros
Finlandia,Grecia,Suecia,Noruega,Irlanda,Rumania,Eslovaquia,Estonia,Letonia,Lituania,Hungría,Eslovenia,Bulgaria – 31 euros

ROVIRA FUSTE, ha establert un acord de col·laboració amb l'operador logístic de lliurament de mercaderies NACEX, amb la finalitat de garantir els lliuraments de les seves compres en les millors condicions i en el termini de temps acordat.

7.- Forma de Pagament.

El client pot triar entre les següents formes de pagament:
Targetes de Crèdit: ROVIRA FUSTE, SL, accepta el pagament amb targeta Visa i MasterCard.
Visa i MasterCard.
Transferència bancària mitjançant ingrés al compte: ES50 2100 0581 7802 0038 3064 de l’entitat LA CAIXA.
La seva comanda serà tramitada en el moment en què el pagament hagi estat autoritzat pel seu banc o caixa. El pagament en línia es realitza mitjançant passarel·la de pagament amb una connexió segura. La passarel·la de pagament estableix els estàndards de seguretat Verified by VISA, en el cas de targetes Visa i MasterCard Securecode que estableix l'ús de contrasenyes exclusives que garanteixin la seguretat de l'ús de la targeta de crèdit.
Aquesta modalitat de pagament que implica la verificació de que totes les dades siguin correctes, pot ocasionar una petita demora en el lliurament de la comanda. Així mateix, ROVIRA FUSTÉ S.L. es reserva la possibilitat de demanar a l'usuari que aporti dades complementaries per poder gestionar la compra.
Si es detectés algun error o frau ROVIRA FUSTE es reserva el dret d'anul·lar l’operació.

8.- Seguretat.

Tots els productes oferts a la WEB, passen un estricte control de qualitat per poder garantir totes les qualitats dels seus productes i el bon estat dels mateixos. En aquest sentit i per garantir totalment la seguretat als nostres clients en les seves compres ROVIRA FUSTE incorpora a tots els productes adquirits ONLINE un precinte de seguretat numerat amb la finalitat de garantir l'arribada dels productes sol·licitats a destí i poder certificar la qualitat del mateix i la satisfacció del client a la seva recepció.

9.- Dret de Desistiment.

El client té dret al desistiment i realitzar devolucions només per a la modalitat ONLINE dins dels 14 dies naturals des de la recepció de la mercaderia, sempre i quan el producte no hagi estat utilitzat, aquest es trobi en perfecte estat i sigui retornat en les mateixes condicions que va ser lliurat i amb el mateix embalatge original, assumint els costos de logística que pugui ocasionar aquesta devolució.

No es podrà exercir el dret de desistiment en els casos següents:
9.1.- La compra versa sobre productes en metalls preciosos subjectes a fluctuació en el mercat.
9.2.- La peça no es retorna amb el precinte intacte, falta d'embalatge, estoig original, instruccions d'ús, garanties o certificats gemmològics originals, lliurats en el moment de la compra.
9.3.- La mercaderia ha estat utilitzada, alterada o si no es troba en perfecte estat.
9.4.- En el cas que es tracti de peces sol·licitades a mida, personalitzades, gravades o d'acord amb directrius específiques i particulars del client.
9.5.- No es remet justificant de compra o factura original o tax free.
9.6.- Si no s'adjunta amb l'enviament el document de desistiment i no es fa arribar una declaració inequívoca del seu desistiment.