AVÍS LEGAL

0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l'ús del lloc web www.rovirafuste.com (en endavant, La Web), del qual és titular ROVIRA FUSTE, S.L. (en endavant, ROVIRA FUSTE).
La navegació pel lloc web de ROVIRA FUSTE atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.
L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà davant ROVIRA FUSTE o davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

ROVIRA FUSTE, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa que:
La seva denominació social és: ROVIRA FUSTE, S.L.
El seu CIF és: B-43688217
El seu domicili social és a: CARRER LLOVERA, 28-30 BAIXOS 43201 REUS (TARRAGONA)
Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona Tom 1779, Foli 208, Full T-24675
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Email: online@rovirafuste.com
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i ROVIRA FUSTE es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

2. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, però, ROVIRA FUSTE condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia emplenament del corresponent formulari.
L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a ROVIRA FUSTE i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de ROVIRA FUSTE i a no utilitzar per, entre d'altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
b) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de ROVIRA FUSTE o de terceres persones, així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ROVIRA FUSTE presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o àrees restringides dels sistemes informàtics de ROVIRA FUSTE o de tercers i, si escau, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de ROVIRA FUSTE o de tercers.
e) Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les Administracions Públiques o d'un tercer.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol · licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra, la propietat de la qual pertany a ROVIRA FUSTE, sense que es puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà del que es estrictament necessari per al correcte ús del web.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de ROVIRA FUSTE, sense que pugui entendre que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari cap dret sobre els mateixos.
En compliment de la Llei de Propietat Intel·lectual, la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibides. Les imatges, logotips i marques continguts en aquest lloc web són propietat dels seus respectius propietaris i són, o poden estar, subjectes a drets i / o llicència d'ús. La resta de publicacions, elements gràfics i continguts són propietat de ROVIRA FUSTE S.L.
L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre ROVIRA FUSTE i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de ROVIRA FUSTE dels seus continguts o serveis.
Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran sol·licitar autorització per escrit a ROVIRA FUSTE. En tot cas, l'hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenirse de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre ROVIRA FUSTE, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i l'ordre públic.
ROVIRA FUSTE no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut d'aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat. ROVIRA FUSTE exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit mitjançant el lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.
b)La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d'exemple, ROVIRA FUSTE no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, ROVIRA FUSTE declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquest web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster.
La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar al usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. ROVIRA FUSTE no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. ROVIRA FUSTE no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

4. SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Certs continguts de la website de ROVIRA FUSTE, contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i l'acceptació obligatòria de les CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ establertes a aquest efecte per ROVIRA FUSTE, S.L.

5. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recollides a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable ROVIRA FUSTE. Aquesta entitat tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.
ROVIRA FUSTE es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.
Així mateix, ROVIRA FUSTE, SL cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.
L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili social de ROVIRA FUSTE, SL, situat en C / LLOVERA 28-30 BAIXOS 43201 REUS (TARRAGONA) identificant degudament i indicant de forma visible el concret dret que s'exerceix.
ROVIRA FUSTE adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.
ROVIRA FUSTE podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Els cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookies o s'adverteixi de la mateixa.
Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, ROVIRA FUSTE no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni dels cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.
La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre li únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre i / o que puguin resultar del seu interès. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

6. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació a ROVIRA FUSTE identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.
ROVIRA FUSTE, SL, es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o pel incompliment de les seves condicions.
Per a qualsevol litigi que incumbeixi al lloc web de ROVIRA FUSTE, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Tarragona (Espanya).

7. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com a una guia sense propòsit de validesa legal.